Referencje

Procter and Gamble

     Sochaczew 24.04.2009

Firma TiBi reprezentowana przez Pana Tomasza Besserta z siedzibą w Józefowie przy ul. 3-go Maja 130D wykonała w zajmowanym przez nas budynku biurowo-magazynowym następujące prace:

  • Modernizacja pomieszczeń IT i sali konferencyjnej.
  • Malowanie pomieszczeń biurowych.
  • Dostawa i montaż ekranu dźwiękochłonnego na rampie kolejowej.

Stwierdzam, iż prace odbywały się zgodnie z umową i wykonywane były szybko, solidnie i terminowo. Były mało uciążliwe dla pracowników. Oferta cenowa była umiarkowana i rzetelnie skalkulowana.

Firmę cechuje duży profesjonalizm, pełna dyspozycyjność oraz wysoka kultura zatrudnionych w niej pracowników.

Współpraca z Firmą „TiBi” zasługuje na dalszą kontynuację oraz rekomendację jej innym inwestorom.

Tomasz Nałęcz
Procter & Gamble

Prosper SA

Warszawa 23.03.2008

Firma Prosper S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdza, że firma „TiBi” reprezentowana przez Tomasza Besserta z siedzibą w Józefowie 05-420, przy ulicy 3-go Maja 130D dokonała na nasze zlecenia asptacji i przebudowy pomieszczeń socjalno-biurowych.

Prace wykonane były szybko, solidnie, terminowo i zostały rozsądnie wycenione. Na podkreślenie zasługuje duży profesjonalizm, dyspozycyjność i kultura pracowników, a także bardzo dobra, nie budząca zastrzeżeń jakość robót.

Dotychczasowa współpraca pozwala nam z przyjemnością polecić firmę TiBi p. Tomasza Besserta jako firmę rzetelną i kompetentną.

Paweł Głowacki
Dyrektor Operacyjny

PIGTSiS

Warszawa 29.06.2007

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie zaświadcza iż TiBi Tomasz Bessert z siedzibą w Józefowie wykonywała w 2006 r. prace remontowe w pomieszczeniach biurowych (wymiana stolarki, grzejników, wykładzin podłogowych, malowanie itp.). Prace były wykonane fachowo, sprawnie i zakończone zostały w ustalonym terminie bez żadnych opóźnień.

Zaświadczenie wydaje się na prośbę zainteresowanego.

Zdzisław Szczerbaciuk
Prezes Zarządu

Inco Veritas

Warszawa 5.04.2004

Chcielibyśmy polecić usługi wykonane przez firmę „TiBi” Tomasza Besserta z siedzibą przy ul. 3 Maja 130D w Józefowie. Tym samym potwierdzamy wykonanie przez w/w firmę wymiany okien i drzwi w naszym Przedsiębiorstwie. Całkowita wartość dotychczasowych zleceń zrealizowanych przez „TiBi” dla nas wyniosła 32 463 zł.

Zrealizowane przez TiBi modernizacje spełniają stawiane przez nas oczekiwania zarówno od strony jakości materiałów jak i profesjonalizmu wykonania robót. Dzięki temu firma zyskała u nas bardzo dobrą opinię, pozwalając polecić ją jako sprawdzonego partnera, potrafiącego realizować fachowe prace budowlano-remontowe.

Według naszej oceny jakość prac i ich organizacja w pełni zasługują na najwyższą ocenę i warte są polecenia innym przedsiębiorstwom.

Organizacja robót (porządek, terminowość i fachowość) była bez zarzutu. Wszystkich pracowników charakteryzowała wysoko kultura zawodowa (solidność i uczciwość). Na szczególne wyróżnienie zasługuje solidność firmy, a ekspresowe wykonanie prac nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Arkadiusz Niemirka
Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego